AVÍS LEGAL

El lloc web i el domini cafeteriainterval.com corresponen a INTERVAL CAFETERIA, de titularitat de KFE JAVA C.B., amb CIF E17517749 i domicili a Plaça Ajuntament, núm. 9, de Figueres (CP 17600), telèfon 972 67 05 65 i adreça electrònica info@cafeteriainterval.com.

Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a INTERVAL CAFETERIA, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. INTERVAL CAFETERIA presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. INTERVAL CAFETERIA n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a INTERVAL CAFETERIA, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a cafeteriainterval.com (framing).

Condicions d’ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Scroll to Top